Aquesta pintura de bastidor ens mostra una representació dels diferents canvis que ha patit l'ordenació territorial de l'Horta de València. Cadascuna de les peces que conformen el políptic es correspon a les hortes històriques de València, l'Horta Oest, l'Horta Nord i l'Horta Sud corresponentment.

Les imatges cartogràfiques s'inspiren en les de l'estudi d'Aránzanzu Muñoz Criado, Pla de l'Horta de València, un paisatge cultural i mil·lenari. Vol. 1 Estratègia de preservació i gestió, on vam prendre com a recurs referencial el mapa que en el treball es presenta sobre l'evolució de l'àrea metropolitana de València i la seua previsió de creixement. Amb aquest punt de partida es va elaborar una obra pictòrica on sobre la mateixa superfície bidimensional es plasmara el canvi gradual que ha patit l'Horta a través de l'expansió de la ciutat com una mena de taca d'oli.

Sobre contraxapat les masses de color referencien espais d'Horta. Seguint un sistema de capes es realitza una primera capa amb pintura acrílica, la qual determina l'harmonia cromàtica que contindrà l'obra. Seguidament, es van fent capes de veladures d'oli, cadascuna d'elles representa períodes històrics posteriors a l'anterior. La veladura ens permet veure a través d'ella cadascuna de les capes, donant-nos amb una sola mirada una visió de conjunt del succeït. Sobre metacrilat s'han representat els reticles produïts per les urbs i la seua progressiva expansió. Aquests reticles també s'han dut a terme seguint el mateix procés amb un sistema de capes, però el mitjà pictòric emprat és l'esprai, concretament un esprai negre translúcid que afavoreix l'efecte de superposició.

Les peces es converteixen en díptics que poden funcionar com a elements discrets, però la seua instal·lació conjunta els atorga una major presència en forma de políptic. L'objectiu ací no és fer una translació exacta de la realitat cartogràfica del sól, més aviat, pretenem trobar un sistema de representació en el qual es puga enunciar de manera pictòrica el canvi que ha succeït en la forma d'ordenació del sól a la ciutat de València i la consegüent desterritorialització de l'Horta.