VAL | CAS

LÍMITS

Marges i Marjals

MARGE

1. m. Vora, límit d'una extensió superficial, especialment quan fa desnivell o forma escaló.

2. m.AGR.Escaló de terra, sovint reforçat amb pedres, que servix per a separar dos bancals de diferent nivell o per a evitar solsides.

3. m. AGR. Escaló de terra que, en un terreny pla, separa dos propietats agrícoles .

MARJAL

1. f.GEOL.Aiguamoll situat a la vora de la mar, generalment cultivat i dotat de canals de drenatge.

Marges i marjals és una obra escultòrica que retrata les retícules del sòl des de una percepció aèria als camps d’arròs de l’Albufera de València. Aquestes formes es generen per la divisió històrica de la terra amb marges, séquies i canals que moren al llac, abastint d’aigua les parcel·les i delineant els límits  que determinen la propietat de cada individu. És el minifundi tradicional valencià.

Tot i tractar-se d’un suport en pedra la tècnica de treball gastada s’acosta més al gènere  pictòric que a la talla. Donat que, les perforacions de la superfície s’han realitzat amb un àcid que ha anat solcant la pedra com la mateixa aigua dels barrancs solca la terra. Una manera de pintar la pedra.