VAL | CAS

SIMBIOSI

Estat d'interdependència fisiològica equilibrada de dos o més organismes de diferents espècies que s'associen per a obtindre un benefici mutu.

Relació que sustenta l'estructura d'un grup humà, tant en el seu aspecte espacial com en la divisió del treball i que inclou avantatges recíprocs entre els diversos components.

En aquesta línia de producció ens enfoquem en diversos exemples de convivència simbiòtica entre espècies, tant del món natural com poden ser les relacions entre exemplars de flora i fauna, com en la interacció humana amb aquests entorns.