VAL | CAS

LÍMITS

Murs i Muralles

MURALLA

1. f. Mur o obra defensiva que envolta una plaça forta o protegeix un territori.

Aquesta construcció es realitza des de del començament dels temps, des de d'abans de la civilització grega, rebent diferents noms segons civilitzacions, millorant la seua construcció amb la millora d’elements constructius i complint la funció de protecció, fins que van sorgir les avançades armes de guerra que van deixar a les muralles descontextualizades.

Encara que descontextualizes, les muralles de València encara mantenen una funció simbòlica, la de la memòria històrica, i física, la d'establir una ordenació territorial concreta. La ciutat de valència s'expressa de manera radial precisament per la presència de les seues muralles que van contribuir al fet que les diferents civilitzacions que la van poblar desenvoluparen les seues urbs en funció a elles. Aquestes muralles que inicialment aïllarien a la ciutat de l'exterior, es converteixen en límits de contenció en perdre la seua funció original, portant el desenvolupament de la ciutat moderna a la seua destrucció.

En el procés de realització de l'obra, primerament, vaig realitzar un treball de recerca sobre les muralles en les seues diferents civilitzacions, la cristiana, la musulmana i la romana, per a poder reconéixer-les i situar-les a la ciutat actual. Seguidament vaig fer una cerca de les diferents restes i de les cultures corresponents a cada muralla documentant la seua ubicació.

En el procés d'execució d'aquest treball es va generar una cartografia digital de les muralles situades a la ciutat, així com, la ubicació de les diferents restes arqueològiques en aquesta cartografia.

1. Torre del solar del Carrer Salvador/Viciana.

2. Ruïnes del centre arqueològic L’Almoina, PlaçaDècim Juni Brut.

3. Tram de muralla, Carrer Avellanes.

4. Torre de l'Àngel, Plaça de l'Àngel.

5. Tram de muralla Carrer salines.

6. Torre al Carrer Mare Vella.

7. Porta Bab al-Hanax, Carrer salines.

8. Torres de Serrans, Plaça Dels Furs.

9. Porta dels Jueus, Carrer Còlon.

10. Ruïnes del parc de l'hospital.

11. Torres de Quart, Plaça de Santa Úrsula.

12. Tram de muralla, Ivam.

A continuació, vaig procedir a una recopilació fotogràfica de cadascun d'aquestes restes arqueològiques. Després de meditar sobra les possibilitats compositives d'aquestes imatges referents per a l'elaboració d'un treball pictòric, vaig decidir buscar enquadraments que atengueren més la naturalesa dels micro-paisatges que en elles es descriuen, enfront d'una visió del conjunt arquitectònic

El resultat és un treball de composició de masses de colors harmònics als quals se superposen les textures terroses dels edificis donades pel registre dels seus elements constructius, aquesta superposició s'executa mitjançant un sistema de transferències.

Les línies de la cartografia de les muralles s'integren en les peces pictòriques. Per a això em vaig servir de xapes de metacrilat transparent sobre les quals traçar-les. Aquestes es van superposar al treball pictòric donant pas a una sèrie de composicions on el joc de profunditats té un paper fonamental. Per a evitar reiteracions es va decidir eliminar el mural original de la composició pictòrica, ja que l'aspecte cartogràfic ja queda patent en les peces mitjançant el metacrilat.